Press "Enter" to skip to content

Program

(Med reservation för vissa förändringar)

Fredag 6 oktober

 

Kl 18.00-19.00

Öppning, mat och mingel Maten tillagas Botkyrka kvinnoverksamhet

 

Kl 19.00-21.00

Decide la città, staden bestämmer – Massa Critica

Presentation, samtal och diskussion

Neapel i södra Italien är en av de städer i Europa där en radikal rörelse är på framväxt. En så kallad municipalistisk rörelse, som utgår från det lokala för att bygga demokrati underifrån utifrån människors behov och miljö. Under senaste åren har en mängd husockupationer svept fram över staden och människor som blivit bostadslösa i krisen har fått tak över huvudet. Den sociala plattformen ”Massa Critica” har existerat i snart tre åt. Förra sommaren valdes borgmästaren Luigi de Magistris att sitta ytterligare en femårsperiod i kommunen. Ett tillägg i kommunallagen har införts som legaliserar husockupationer som kommer allmänheten till godo. Massa Critica för en allt annat än bedjande dialog med borgmästaren och kommunen. Plattformen bygger på lokala folkförsamlingar och tanken om ett agora populare, med siktet på att skapa framtida institutioner som bygger på allmänningens principer och som kan ersätta ett föråldrat och demokratiskt urvattnat styre.

Aktivister från Massa Critica kommer till federation för att dela med sig av sina erfarenheter. De kommer bland annat att berätta om bostadsnätverket ”magnammece o pesone”. om kampen i industriområdet Bagnoli och hur det gick till när ett före detta fängelse öppnades upp för att bli en allmänning.

 

 

 

Lördag 7 oktober

Kl 10.30 – 13.00

Att vinna den lokala makten – Barcelona en Comú

Presentation, samtal och diskussion

Elena Tarifa och David Fernandez Guerrero, aktiva i medborgarplattformen Barcelona en Comú, tecknar den mäktiga historia som börjar med demonstrationer och torgockupationer 2011, då hundratusentals spanjorer reste sig mot växande sociala problem i kölvattnet av finanskris och bostadsbubbla.

Från självorganisering på torgen, via kvartersorganisering och återkommande massdemonstrationer, vidare till uppbyggandet av lokala medborgarplattformar med det gemensamma målet att demokratisera institutionerna och föra över makt till invånarna. I maj 2015 vann dessa medborgarplattformar lokalvalen i städer som Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Cadiz och A Coruña och ritade därmed om hela den politiska kartan.

I dessa erfarenheter av mobilisering finns lärdomar som vi inte har råd att missa. Hoppingivande och inspiration för alla som kämpar för en jämlikare framtid i kontrast till konservativ högerpopulism.

Kl 13-14.00

Lunch från Botkyrka kvinnoverksamhet

Kl 14.00-15.00

Diskussionsverkstad 1

Hur ska vi nå dit vi vill – och vad gör vi sedan?

Finns det specifika strategier som fungerar bra/dåligt? Vilka strategier kan vi inte vara utan?

Med utgångspunkt från dagens inspiratörer är det nu dags för oss deltagare att diskutera och dela erfarenheter. Samtalen sker i mindre grupper och vi kommer att rotera enligt en modell så att vi möter och delar erfarenheter med så många som möjligt under denna timme.

Vad kan vi bygga för strukturer och samarbeten? Nu tar vi tillfället att mötas mellan olika aktivister, arbetsgrupper och rörelser för att diskutera frågor som vi sällan gör!

Därför är dina tankar och erfarenheter värdefulla.

 

Kl 15.00-15-30

Paus

 

Kl 15.30-18.00

Från mobilisering till organisering till fördjupad demokrati.

Presentation, samtal och diskussion

Om strategier från mobilisering till organisering.

Det är en sak att väcka opinion i sakfrågor, eller att samlas kring specifika politiska protester och uttryck. Men hur gör vi för att detta engagemang ska övergå till långsiktig och mer grundläggande strukturella förändringar?  De tre politiska rörelserna i panelen befinner sig i olika stadier i sina kamper, men förenas i viljan till genomgripande samhällsförändring. Vilka lärdomar kan man dra ur varje steg och vad har hänt med gruppens motivation? Vad krävs för nästa steg? Vilka har förutsättningarna varit för en framgångsrik mobilisering?

Deltagarna är representanter från Ung i Sverige, Tillsammansskapet och Sollefteå framtidens akutsjukhus.

 

Kl 18.00-19.00

Diskussionsverkstad 1, forts.

Hur ska vi nå dit vi vill – och vad gör vi sedan?

Finns det specifika strategier som fungerar bra/dåligt? Vilka strategier kan vi inte vara utan?

Med utgångspunkt från dagens inspiratörer är det dags för oss deltagare att diskutera och dela erfarenheter. Samtalen sker i mindre grupper och vi kommer att rotera enligt en modell så att vi möter och delar erfarenheter med så många som möjligt under denna timme.

Vad kan vi bygga för strukturer och samarbeten? Nu tar vi tillfället att mötas mellan olika aktivister, arbetsgrupper och rörelser för att diskutera frågor som vi sällan gör!

Därför är dina tankar och erfarenheter värdefulla.

 

 

söndag 8 oktober

 

Kl 10.30-12.00

Det sociala löftet – Hur skapar vi ett nytt, inkluderande ”vi”, och vart ska vi?

Det fackliga löftet innebär att aldrig någonsin gå med på att göra ett arbete för en lägre lön än någon annan skulle acceptera. Det är ett verktyg för att förhindra att arbetare eller yrkesgrupper ställs emot varandra, och ett sätt att upprätthålla solidariteten. I en debattartikel i ETC argumenterar Nathalie Söderberg och Alex Bengtsson för en motsvarande försäkring om solidaritet mellan grupper i den sociala rörelsen:

”Det sociala löftet”. 

Under den här programpunkten diskuterar vi vad de olika grupperna och nätverken inom den sociala rörelsen har gemensamt och hur vi kan backa varandra. Vi reder ut vilka önskningar och behov som finns och vad andra kan erbjuda.

Hur inkluderar vi de olika kamperna mot specifika förtryck i en bred kamp för ett annat samhälle? Vilka gemensamma konfliktlinjer kan vi samlas kring? Vad har HBTQI-aktivister, strejkande afganska ungdomar, hamnarbetare, vårdaktivister och separatistiska grupper gemensamt? 

En panel bestående av åtta representanter från olika organisationer och nätverk inleder en diskussionsverkstad.

 

 

Kl 12.00-13.00

Lunch från Botkyrka kvinnoverksamhet

 

 

Kl 13.00-15.00

Diskussionsverkstad 2

Vilka kamper är viktiga kommande år – och varför?

Vad har vi som sociala rörelser gemensamt oavsett olika pågående specifika kamper?

Hur backar vi varandra? Vilka kamper är viktiga kommande år – kanske särskilt under valåret – och varför?

Med utgångspunkt från förmiddagens inspiratörer är det nu dags för oss deltagare att diskutera och dela erfarenheter. Samtalen sker i mindre grupper och vi kommer att rotera enligt en modell så att vi möter och delar erfarenheter med så många som möjligt under dessa två timmar.

Hur skulle ett socialt löfte kunna se ut? En motsvarighet till arbetarrörelsens fackliga löfte om att vägra ställas mot varandra, men ett löfte som sträcker sig utanför arbetsplatserna. Är det något vi vill börja formulera? Missa inte Federations avslutande diskussionsverkstad som samtidigt sätter avstamp för framtiden!

Att förändra världen är varken galenskap eller utopi.

 

Kl 15.00-17.00

Avslutning.

Kvällsaktivitet: Fest på Cyklopen, arrangerad av Massa Critica! (T-bana Högdalen, 25 minuter från Stockholm city, finns direktbuss från Alby)

 

Det kommer finnas en barnhörna under konferensen för den som har med barn, dock utan barnskötare.