Press "Enter" to skip to content

Välkommen Alex Bengtsson, Förbundet Tillsammansskapet

Ytterligare gäst klar till konferensen: Alex Bengtsson , Ordförande Förbundet Tillsammansskapet, som verkar för en rättvis och jämlik värld, där människor lever tillsammans i frihet och på lika villkor. Förbundet består av vanligt folk i lokalsamhällen från Burlöv i söder till Luleå i norr. Tillsammansskapet samlar föreningar, nätverk och aktivistgrupper, som genom organisering bygger sammanhållning och utmanar sociala och ekonomiska orättvisor i lokalsamhället.

Vad är det som står på spel?

Mycket. Om inte det blir en maktfördelning som är på riktigt i samhället kommer vi se en fortsatt växande extremhöger med allt vad det innebär. Smålösningar med en välfärdsmiljard hit och en välfärdsmiljard dit räcker inte. I grund och botten handlar det om makt. Den enda vägens politik där makten över människors vardag har hamnat i slutna styrelserum och långt ifrån folket måste brytas.

Vilka är de närmaste planerna?

För Tillsammansskapaets del handlar det om att bygga rörelse. Vi är en ny rörelse och vill bygga långsiktigt och inte vara en dagslända. Vare sig lokalt eller nationellt. Under hösten kommer vi dessutom på våra egna mötesplatser och på gator och torg samla in 1000 bra idéer för ett bättre Sverige. De ska vara underlaget för vår valplattform. Nej, vi ska inte ställa upp i valet. Men partierna ska förhoppningsvis ta till sig av den politik vi för ut.

Vad har du för önskemål/förväntningar på Federation 2017?

Att träffa andra sociala rörelser från Sverige och världen. Att inspireras och utbyta erfarenheter

Foto: Från Tillsammans Smedjebackens första-maj-firande tidigare år. Tillsammans Smedjebacken är av en av våra 35 medlemsgrupper.

Be First to Comment

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *