Press "Enter" to skip to content

Federation 2017 Posts

Välkommen Kerstin Brandelius, Sollefteå Framtidens Akutsjukhus och nätverket En annan vård är möjlig.

Kommer till konferensen: Kerstin Brandelius, Sollefteå Kerstin Brandelius, sekreterare i styrelsen för ideella Föreningen Sollefteå Framtidens Akutsjukhus och representant för Västernorrland i nätverket En annan…