Press "Enter" to skip to content

Dokumentation fredag

Summering: Massa Critica på Federation 2017

 

 

Massa Critica är en plattform som samlar den självorganiserande rörelsen i Neapel. Federation 2017 inleddes med att inbjudna gäster från Massa Critica berättade om rörelsens sociala och politiska arbete.

 

Neapels historia präglas av ekonomisk och social ojämlikhet. Ungdomsarbetslösheten uppgår idag till nära 50% och den organiserade brottsligheten, inte minst kopplad till den beryktade Camorran, är utbredd. För Massa Critica, som formerades för tre år sedan, har det varit viktigt att presentera ett mot-narrativ om staden – en egen berättelse om vad Neapel står för.

 

“Det har alltid funnits motstånd i den här staden. Särskilt från de mest marginaliserade grupperna”, påpekar Giovanni Pagano, en av de inbjudna aktivisterna från Massa Critica. Han berättar om de fyra dagar i september 1943, när antifascister upphävde den nazistiska ockupationen av Neapel. Och om miljörörelsen som spelat en viktig roll under 2000-talet, inte minst i arbetet mot stadens misskötta sophantering.

 

På senare tid har rätten till bostad varit den centrala frågan för Neapels sociala rörelser. Olika aktörer – studenter, arbetare, med flera – har genom ockupationer tagit sig an stadens övergivna platser och byggnader. I skuggan av krympande välfärdsinstitutioner har självorganiserade sociala center tagit form. Där tillhandahålls alltifrån vård och undervisning till barnomsorg och juridisk rådgivning.

 

Rörelsen är som sagt autonomt organiserad, men sedan valet av ny borgmästare 2012 har även en del förhandlingar inletts med kommunen. Det har inte minst lett till att många ockuperade platser erkänts juridiskt som en slags allmänningar – platser för “gemensam nytta” (italienska: beni communi). En ägandeformen som varken är privat eller offentlig utan tar fasta på demokratisk delaktighet.

 

“Ockupationerna har förstås handlat om att ta tillbaka stadsrummet här och nu, men de blir också utgångspunkter för bredare demokratisk förändring”, berättar Paola Iavarone. Under kvällen går hon igenom några av de olika sociala center som Massa Critica organiserar: Giradino Liberato, Mutuo Soccorso Napoli, med flera. Hon nämner även klostret och ungdomsfängelset Scugnizzo Liberato, ett område som i september 2017 varit ockuperat i två år. Scugnizzo Liberato är Neapels hittills största allmänning. Där organiseras till exempel skolundervisning, kulturevenemang och flyktingverksamhet.

 

“Massa Critica föddes ur invånares praktiska behov”, säger Salvatore Cosentino. “Vi tittar på de olika stadsdelarna, särskilt periferin, och försöker bygga en gemensam plattform utifrån de olika krav och egenheter som finns.”

 

Avslutningsvis berättar Salvatore Cosentino om konferensen Common & Cities, som Massa Critica anordnar i Neapel den 17–19 november i år. Där fortsätter diskussionen om hur sociala klyftor kan överbryggas och demokratin fördjupas.